• Supporter van Schoon
    Als afval ergens belandt waar het niet thuishoort, noemen we dat zwerfafval. Het ligt dan op straat en in bermen, op openbare plaatsen, in groenperkjes en in de natuur. In Nederland belandt naar schatting 1,5 procent van het huishoudelijke restafval (50 miljoen kilo) op straat in plaats van direct in een afvalcontainer. Supporter van Schoon gaat hier iets aan doen!
  • Zwerfafval mooi niet!
    Ook basisscholen kunnen meedoen aan de bewust wording, en het opruimen van zwerfafval! Kijk op de site van Zwerfafval mooi niet!

Tijdlijn


Ervaring deelnemers
Bekijk ook eens de tips